Το όνομα www.strifto.gr είναι για πώληση. Τιμή 1250 ευρώ. Πληροφορίες για προσφορές στο info@netload.gr